O
nas

Seana Group UAB – firma logistyczna, która zasłużyła zaufanie klientów dzięki uczciwej pracy

Logistyka to rodzaj działalności obejmujący przepływ materialny, zwłaszcza ruch towarów, oraz kwestie jego optymalizacji. Specjaliści od logistyce planują, realizują i kontrolują procesy transportowania, magazynowania i inne wchodzące w skład pakietu usług spedycyjnych, starając się zachować płynność funkcjonowania systemu logistycznego.

Użytkownicy chcą, aby wymagana ilość produkcji została dostarczona im jak najszybciej i jak najtaniej. Nasze rozwiązania logistyczne nie tylko zapewniają realizację celów biznesowych, lecz również wysuwają najbardziej korzystne pod względem ekonomicznym warianty osiągnięcia tych celów.

Najlepsze wyniki działalności zostały osiągnięte dzięki stosowaniu zintegrowanej koncepcji logistycznej. Istotę tej koncepcji stanowi spełnienie potrzeb klienta jak najmniejszym kosztem. Przepływ produkcyjny, transportowy i realizacyjny traktujemy jako układ powiązanych ze sobą ogniw. Stosowanie tej koncepcji pomaga nam połączyć wysiłki wszystkich jednostek strukturalnych i partnerów logistyki w celach uzyskania rozwiązań kompletnego zarządzania procesami logistycznymi.

Jesteśmy gotowi udzielać konsultacji klientom na najróżniejszych warunkach, a partnerstwo biznesowe traktujemy jako najlepszą ocenę jakości naszej pracy, dlatego cieszymy się z stale zwiększającego się grona klientów i jesteśmy wdzięczni im za zaufanie. Dążymy do stałego doskonalenia się!